Sådan læses Briggs & Stratton Date Code - Fritid

Sådan læses Briggs & Stratton Date Code

Briggs & Stratton motorer har en numerisk kode, der identificerer modellen, typen, fremstillingsdatoen og samlebåndet, hvor hver enhed blev fremstillet. Små motorer og reparationstjenester bruger disse koder til hurtigt at identificere motorens mekaniske egenskaber. Koden er stemplet direkte i metallet af en Briggs & Stratton motor. Samlere af antikvitetsmotorer hopper ofte forbi modellen og indtaster numre for at læse datakoden først.

Tør fedt og snavs væk fra kodestemplet med en klud eller fugtig håndklæde. Brug et forstørrelsesglas for at se tallene tydeligt.

Skriv de første to tal i det tredje sæt tal i den stemplede kode. Disse vil variere fra 01 til 12 og svarer til årets måned. Januar er repræsenteret ved 01, februar klokken 02, og sekvensen fortsætter gennem 12, hvilket repræsenterer december.

Kopier det tredje og fjerde tal i den sidste del af koden. Disse tal varierer fra 01 til 31 og svarer til månedens dag.

Bemærk det femte og sjette nummer i den sidste del af koden. Disse tal repræsenterer det år, hvor motoren blev fremstillet. For eksempel, hvis tallene er en "5" efterfulgt af en "8", var fremstillingsåret 1958.

Ignorer de resterende tal i koden. De repræsenterer forsamling og anlæg, hvor motoren blev lavet og har ingen relevans i dating en Briggs & Stratton motor.